EP Benjama Club [Season²] | The EP Students Community
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ep Benjama Club
www.epbenjamaclub.com
-------------------------------------------------
กรุณาสมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าใช้
เพราะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบกราฟิกของเว็บนี้จะสวยขึ้นถ้าคุณเปิดด้วย
FireFox แทน Internet Explorer

<p align="left"><iframe src="https://www.facebook.com/widgets/like.php?href=http://epbenjamaclub.com" style="border: medium none; width: 450px; height: 80px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>

การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

Go down

การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

Post by admin on Sat Sep 19, 2009 2:56 pm

เนื่องจากปัจจุบันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอ็ช1 เอ็น1 ในประเทศไทย มีการแพร่กระจายไปอย่างมาก โดยจากข้อมูลทางระบาดวิทยาขณะนี้พบว่า สถานศึกษาเป็นแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงที่โรคจะแพร่กระจายเข้าไป ทำให้เกิดการระบาดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสถานศึกษายังเป็นแหล่งที่จะกระจายเชื้อต่อเนื่องออกไปในชุมชน ดังนั้น สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรรีบเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดให้กับสถานศึกษาต่างๆ

อนึ่ง คำแนะนำต่างๆ อาจปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การระบาดที่เปลี่ยนไป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา1.วัตถุประสงค์ของการป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้ไม่ใช่การป้องกันไม่ให้มีเด็กป่วยเกิดขึ้นในโรงเรียนเลย (เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก) แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใหญ่ขึ้นในโรงเรียน


2.โรงเรียนควรจัดให้มีทีมงานรับผิดชอบประสานงานด้านไข้หวัดใหญ่ขึ้นในโรงเรียน (ในลักษณะที่เป็นทีมงาน ไม่ควรมอบหมายใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว) เช่น โรงเรียนอาจมอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหรือครูฝ่ายการพยาบาลเป็นผู้ประสานงานหลัก (พร้อมกับทีมงานอีกจำนวนหนึ่ง) ในการป้องกันควบคุมโรค โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ของพื้นที่ใกล้เคียงและแจ้งสถานการณ์ในโรงเรียนทันทีหากพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าดำเนินการควบคุมการระบาด


3.เฝ้าระวัง โรงเรียนควรจะมีการจัดระบบการติดตามการขาดเรียนของเด็กนักเรียน ควรมีการตรวจสอบสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียนด้วย หากพบขาดเรียนผิดปกติ (ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในห้องเรียนเดียวกัน)และสงสัยว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค

4.ถ้าสามารถทำได้ โรงเรียนควรจัดห้องพยาบาลสำหรับการแยกสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ห้องพยาบาลควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

5.โรงเรียนควรแนะนำให้นักเรียนที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว) พักรักษาตัวที่บ้านหรือหอพัก หากมีอาการป่วยรุนแรง (หายใจเร็ว หายใจลำบาก หอบเหนื่อยอาเจียนมาก ซึม อาการไม่ดีขึ้นหลัง 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มป่วย) ควรรีบไปพบแพทย์


6.โรงเรียนควรมีการจัดระบบการคัดกรองนักเรียน หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ไข้ ไอเจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว) ให้โรงเรียนแยกนักเรียน และติดต่อให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับไปฟักฟื้นที่บ้าน


7.หากสถานศึกษาสามารถให้นักเรียนที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ทุกคนหยุดเรียนได้ (ควรหยุดเรียนและพักอยู่กับบ้าน 7 วัน) ก็จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ดี และ ไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา (การปิดโรงเรียนสามารถชะลอการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้ แต่ไม่สามารถยุติการระบาดได้ จะมีนักเรียนป่วยกลับมาใหม่หลังจากโรงเรียนเปิดกลับมาใหม่ โดยเฉพาะในชั้นเรียนอื่นที่ยังไม่มีการระบาด หลังจากโรงเรียนเปิดแล้วจะมีการระบาดใหญ่อีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้องของโรงเรียน)

8.โรงเรียนควรมีคำแนะนำ (เอกสาร โปสเตอร์ อีเมลล์) ให้กับนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวกับเด็กป่วย

9.เตรียมเอกสารแนะนำผู้ปกครอง เพื่อทำความใจกับผู้ปกครอง และขอความร่วมมือให้เด็กป่วยหยุดเรียน

10.แนะนำ และสนับสนุนให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ โดยการจัดให้มีอ่างล้างมือ น้ำและสบู่ อย่างเพียงพอ

11.ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู โทรศัพท์ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้น้ำน้ำละลายผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาด ให้บ่อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ สำหรับเมาส์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ ที่นักเรียนต้องใช้ในแต่ละชั่วโมงเรียนควรทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการผลัดเปลี่ยนชั้นเรียน


12.ควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และแสงแดดส่องได้ทั่วถึง

13.สถานศึกษาที่ยังไม่พบการระบาดควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องมีการนำนักเรียนจำนวนมากมารวมตัวกัน (เช่น การซ้อมเชียร์ การแข่งกีฬา เป็นต้น) หรือการเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นหมู่คณะ ส่วนสถานศึกษาที่มีการระบาดแล้วควรงดกิจกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด14.โรงเรียนควรเตรียมมาตรการชดเชยทั้งด้านการเรียน การสอน เวลาในการเรียน และการปฏิบัติงานของทั้งนักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่จำเป็นต้องหยุดพักการเรียนหรือปฏิบัติงานเนื่องจากการป่วย


15.ในปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอ็ช1 เอ็น1 ได้ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไม่สามารป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอ็ช1 เอ็น1 ได้ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยน่าจะมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอ็ช1 เอ็น1 อย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552


Credit : http://www.tonkla.net/h1n1_files/h1n1.html
-------------------->>>>ติดต่อ Admin กรุณา PM เท่านั้น


avatar
admin
Adminstrator
Adminstrator

จำนวนข้อความ : 2357
EP Point : 5013829
ระดับชื่อเสียง : 42
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-07-20
Age : 22
ที่อยู่ : อยู่ในใจเธอนั้นแหละ
เหรียญเกียรติยศ : เหรียญเกียรติยศ
EP-Pets : ไก่

View user profile http://www.epbenjamaclub.com

Back to top Go down

Re: การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

Post by Tien'' on Tue Mar 16, 2010 1:44 pm

อิ่มไห้มาเม้นฮะ
avatar
Tien''
Member Lv.10
Member Lv.10

จำนวนข้อความ : 2524
EP Point : 2548
ระดับชื่อเสียง : 6
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-11-07
Age : 22

View user profile

Back to top Go down

Re: การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

Post by HEWHEW on Tue Mar 16, 2010 7:13 pm

ส ตู เบ ฟายยยยย
avatar
HEWHEW
Super Member
Super Member

จำนวนข้อความ : 4152
EP Point : 4215
ระดับชื่อเสียง : 13
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-05
Age : 22
ที่อยู่ : พระราชวัง
EP-Pets : ลา

View user profile

Back to top Go down

Re: การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

Post by Tien'' on Tue Mar 16, 2010 7:40 pm

คือ อารายย
avatar
Tien''
Member Lv.10
Member Lv.10

จำนวนข้อความ : 2524
EP Point : 2548
ระดับชื่อเสียง : 6
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-11-07
Age : 22

View user profile

Back to top Go down

Re: การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

Post by HEWHEW on Tue Mar 16, 2010 7:46 pm

คือคาถาเจ้าชายเลือดผสม (สเนป) คิดขี้นมา เป็นคำสาปชนิดหนึ่ง
avatar
HEWHEW
Super Member
Super Member

จำนวนข้อความ : 4152
EP Point : 4215
ระดับชื่อเสียง : 13
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-05
Age : 22
ที่อยู่ : พระราชวัง
EP-Pets : ลา

View user profile

Back to top Go down

Re: การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

Post by Tien'' on Tue Mar 16, 2010 8:27 pm

อ๋อ ฮะๆ เพิ่งรู้นะเนี้ย
หลังจากที่ไม่ฉลาดอยุ่ตั้งนาน
avatar
Tien''
Member Lv.10
Member Lv.10

จำนวนข้อความ : 2524
EP Point : 2548
ระดับชื่อเสียง : 6
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-11-07
Age : 22

View user profile

Back to top Go down

Re: การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

Post by HEWHEW on Tue Mar 16, 2010 8:40 pm

เราเก่ง Cool
avatar
HEWHEW
Super Member
Super Member

จำนวนข้อความ : 4152
EP Point : 4215
ระดับชื่อเสียง : 13
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-05
Age : 22
ที่อยู่ : พระราชวัง
EP-Pets : ลา

View user profile

Back to top Go down

Re: การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

Post by CHATting2u on Mon Apr 19, 2010 4:56 pm

เก่งแล้วเหรอ
หลงตัวเองแล้วยังหน้าหนาอีกนะ
avatar
CHATting2u
Member Lv.9
Member Lv.9

จำนวนข้อความ : 1868
EP Point : 1887
ระดับชื่อเสียง : 1
สมัครเมื่อวันที่ : 2010-04-02
Age : 21
ที่อยู่ : 1/13 S.Talad Mae-Payom T.Posadet A.Mueng P.Nakhon Si Thammarat 80000
EP-Pets : แพนด้า

View user profile http://chatting2u.hi5.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum