EP Benjama Club [Season²] | The EP Students Community
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ep Benjama Club
www.epbenjamaclub.com
-------------------------------------------------
กรุณาสมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าใช้
เพราะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบกราฟิกของเว็บนี้จะสวยขึ้นถ้าคุณเปิดด้วย
FireFox แทน Internet Explorer

<p align="left"><iframe src="http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=http://epbenjamaclub.com" style="border: medium none; width: 450px; height: 80px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>

20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Go down

20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by oOBLGM&Mrs_CowiizzOo on Sun Dec 20, 2009 7:04 pm

2 0 ค ว า ม เ ชื่ อ แ ป ล ก ๆ

1 . เ ห ง ค น โ ป้ จ า เ ป ง ต า กุ้ ง ยิ ง

2 . คิ ด ว่ า ด้ ว ง คื อ แ ม ล ง ส า บ ที่ แ ข็ ง แ ร ง

3 . จิ้ ง จ ก คื อ ต ะ พ า บ ถ อ ด ก ร ะ ด อ ง

4 . ตุ๊ ก แ ก เ ป ง พ่ อ จิ้ ง จ ก

5 . จิ้ ง จ ก โ ต ขึ้ น ป า ย เ รื่ อ ย ๆ จ า เ ป ง จ ร ะ เ ข้

6 . ถ้ า ม่ า ย ตั้ ง จั ย เ รี ย น เ ข า จ า ง อ ก เ ป ง ค ว า ย

7 . เ อ า กิ้ ง กื อ ม า ต่ อ ก า น จ า ด้ า ย กิ้ ง กื อ ตั ว ย า ว ๆ

8 . ถ้ า ดู ด นิ้ ว ป า ย เ รื่ อ ย ๆ นิ้ ว จ า ง อ ก ขึ้ น ม า อี ก นิ้ ว

9 . ถ้ า ถู ก ยุ ง กั ด เ ย อ ะ ๆ เ ลื อ ด จา ห ม ด ตั ว

10 . เ ด ก ผู้ ห ญิ ง คื อ เ ด ก ผู้ ช า ย ที่ วิ่ ง ซ น แ ล้ ว ช่ า ง น้ อ ย ห ล่ น ห า ย

11 . ถ้ า ชี้ รุ้ ง กิ น น้ำ แ ล้ ว นิ้ ว จ า เรา ด

12 . ถ้ า ก ลื น เ ม็ ด แ ต ง โ ม เ ข้ า ป า ย ม า น จ า ง อ ก อ อ ก ท า ง ส ะ ดื อ

13 . เ อ า ไ ม้ ห นี บ ผ้ า ห นี บ จ มู ก แ ล้ ว จ มู ก จ า โ ด่ ง

14 . คิ ด ว่ า ตุ๊ ก แ ก กิ น ตั บ

15 . คิ ด ว่ า แ ม่ ชี เ ป ง เ มี ย ข อ ง พ ร ะ

16 . แ ล้ วลู ก ข อ ง พ ร ะ คื อ เ ณ ร

17 . คิ ด ว่ า น อ น เ ตี ย ง เ ดี ย ว ก า น แ ล้ ว จ า ท้ อ ง

18 . เ ชื่ อ ว่ า ฉี ด ย า เ จ็ บ เ ท่ า ม ด กั ด

19 . เ ร อ คื อ ต ด ที่ อ อ ก ท าง ป า ก

20 . ผู้ ห ญิ ง ด่ า แ ป ล ว่ า ผู้ ห ญิ ง รั ก
>>Do everything by yourself<<

images by uppicweb.com
avatar
oOBLGM&Mrs_CowiizzOo
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 356
EP Point : 658
ระดับชื่อเสียง : 4
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-19
Age : 22
ที่อยู่ : My nice house &amp;amp;amp; Nitipisan house
EP-Pets : หมู

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by admin on Sun Dec 20, 2009 7:07 pm

oOBLGM&Mrs_CowiizzOo wrote:2 0 ค ว า ม เ ชื่ อ แ ป ล ก ๆ

6 . ถ้ า ม่ า ย ตั้ ง จั ย เ รี ย น เ ข า จ า ง อ ก เ ป ง ค ว า ย


ข้อนี้ผมขอค้านนน Crying or Very sad Crying or Very sad
-------------------->>>>ติดต่อ Admin กรุณา PM เท่านั้น


avatar
admin
Adminstrator
Adminstrator

จำนวนข้อความ : 2357
EP Point : 5013829
ระดับชื่อเสียง : 42
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-07-20
Age : 21
ที่อยู่ : อยู่ในใจเธอนั้นแหละ
เหรียญเกียรติยศ : เหรียญเกียรติยศ
EP-Pets : ไก่

View user profile http://www.epbenjamaclub.com

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by I-tim on Mon Dec 21, 2009 11:11 am

ดีจาง เอามาบอกกันก็ดีนะ Very Happy
avatar
I-tim
Member Lv.1
Member Lv.1

จำนวนข้อความ : 30
EP Point : 38
ระดับชื่อเสียง : 0
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-11-12
EP-Pets : เสือ

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by Nicky on Mon Dec 21, 2009 5:12 pm

Admin wrote:
oOBLGM&Mrs_CowiizzOo wrote:2 0 ค ว า ม เ ชื่ อ แ ป ล ก ๆ

6 . ถ้ า ม่ า ย ตั้ ง จั ย เ รี ย น เ ข า จ า ง อ ก เ ป ง ค ว า ย


ข้อนี้ผมขอค้านนน Crying or Very sad Crying or Very sad
เราก็เห็นด้วยกับAdminน่ะ เหอ เหอ Shocked Cool
avatar
Nicky
Member Lv.7
Member Lv.7

จำนวนข้อความ : 688
EP Point : 726
ระดับชื่อเสียง : 4
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-07-22
Age : 21
ที่อยู่ : อยู่บ้าน
EP-Pets : เสือ

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by ThePhilip on Mon Dec 21, 2009 5:42 pm

oOBLGM&Mrs_CowiizzOo wrote:2 0 ค ว า ม เ ชื่ อ แ ป ล ก ๆ

1 . เ ห ง ค น โ ป้ จ า เ ป ง ต า กุ้ ง ยิ ง

2 . คิ ด ว่ า ด้ ว ง คื อ แ ม ล ง ส า บ ที่ แ ข็ ง แ ร ง

3 . จิ้ ง จ ก คื อ ต ะ พ า บ ถ อ ด ก ร ะ ด อ ง

4 . ตุ๊ ก แ ก เ ป ง พ่ อ จิ้ ง จ ก

5 . จิ้ ง จ ก โ ต ขึ้ น ป า ย เ รื่ อ ย ๆ จ า เ ป ง จ ร ะ เ ข้

6 . ถ้ า ม่ า ย ตั้ ง จั ย เ รี ย น เ ข า จ า ง อ ก เ ป ง ค ว า ย

7 . เ อ า กิ้ ง กื อ ม า ต่ อ ก า น จ า ด้ า ย กิ้ ง กื อ ตั ว ย า ว ๆ

8 . ถ้ า ดู ด นิ้ ว ป า ย เ รื่ อ ย ๆ นิ้ ว จ า ง อ ก ขึ้ น ม า อี ก นิ้ ว

9 . ถ้ า ถู ก ยุ ง กั ด เ ย อ ะ ๆ เ ลื อ ด จา ห ม ด ตั ว

10 . เ ด ก ผู้ ห ญิ ง คื อ เ ด ก ผู้ ช า ย ที่ วิ่ ง ซ น แ ล้ ว ช่ า ง น้ อ ย ห ล่ น ห า ย

11 . ถ้ า ชี้ รุ้ ง กิ น น้ำ แ ล้ ว นิ้ ว จ า เรา ด

12 . ถ้ า ก ลื น เ ม็ ด แ ต ง โ ม เ ข้ า ป า ย ม า น จ า ง อ ก อ อ ก ท า ง ส ะ ดื อ

13 . เ อ า ไ ม้ ห นี บ ผ้ า ห นี บ จ มู ก แ ล้ ว จ มู ก จ า โ ด่ ง

14 . คิ ด ว่ า ตุ๊ ก แ ก กิ น ตั บ

15 . คิ ด ว่ า แ ม่ ชี เ ป ง เ มี ย ข อ ง พ ร ะ

16 . แ ล้ วลู ก ข อ ง พ ร ะ คื อ เ ณ ร

17 . คิ ด ว่ า น อ น เ ตี ย ง เ ดี ย ว ก า น แ ล้ ว จ า ท้ อ ง

18 . เ ชื่ อ ว่ า ฉี ด ย า เ จ็ บ เ ท่ า ม ด กั ด

19 . เ ร อ คื อ ต ด ที่ อ อ ก ท าง ป า ก

20 . ผู้ ห ญิ ง ด่ า แ ป ล ว่ า ผู้ ห ญิ ง รั ก

พูดรายข้อดีกว่า
ข้อ 1. อันนี้ไม่จริง ถ้าอย่างนั้น คนเปิดเว็บ ... ก็คงจะเป็นกันหมด Shocked
ข้อ 2.-5. ไม่จริงแน่ๆ
ข้อ 6. ไม่รู้เหมือนกาน แต่เหนแอดมินมีอะไรออกมาจากหัวก็ไม่รู็้้้้้ คล้ายๆกะ เขาฟาย [อันนี้ล้อเล่น เหอๆ] Surprised
ข้อ 7-16 ไม่จริงชัวร์ [ยกเว้นว่า ข้อ 15 กับ 16 ถ้าพระก่อนบวชแต่งงานกับผู้หญิงคนนึง แล้วมาบวช ทีนี้ ภรรยาและลูกก็มาบวชตาม ถึงจะเป็นความจริง Rolling Eyes]
ข้อ 17. ไม่แน่เหมือนกัน ถ้ามากกว่านอนเตียงเดียวกัน [ลองพิสูจน์ดูละกันว่าถ้าเกินกว่านอนข้างกันแล้วจะท้องมั้ย] No
ข้อ 18. แม่ผมชอบพูด แต่ผมว่า น่าจะแทนกันได้นั่นแหละ ลองให้มดแดงบ้านผมไปกัดสิ พอๆกะฉีดยาเลย
ข้อ 19. อันนี้ไม่รุ้จะว่าไงเหมือนกัน เพราะตอนเด็กๆผมก็นึกแบบนี้
ข้อสุดท้าย จริงแท้แน่นอน เพราะ เค้าเป็นห่วงอ่ะ I love you Suspect

เผ่นก่อนโดนเตะดีกว่า Neutral Shocked Shocked
++++I'm M.2 student English Programme Benjamarachutit School Academic Year 2010++++
avatar
ThePhilip
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 198
EP Point : 233
ระดับชื่อเสียง : 2
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-07-24
Age : 21
ที่อยู่ : ที่นั่นแหละ~
EP-Pets : สุนัข

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by แพรวแคล้วคลาด on Mon Dec 21, 2009 7:24 pm

oOBLGM&Mrs_CowiizzOo wrote:2 0 ค ว า ม เ ชื่ อ แ ป ล ก ๆ

1 . เ ห ง ค น โ ป้ จ า เ ป ง ต า กุ้ ง ยิ ง

6 . ถ้ า ม่ า ย ตั้ ง จั ย เ รี ย น เ ข า จ า ง อ ก เ ป ง ค ว า ย

9 . ถ้ า ถู ก ยุ ง กั ด เ ย อ ะ ๆ เ ลื อ ด จา ห ม ด ตั ว

11 . ถ้ า ชี้ รุ้ ง กิ น น้ำ แ ล้ ว นิ้ ว จ า เรา ด

20 . ผู้ ห ญิ ง ด่ า แ ป ล ว่ า ผู้ ห ญิ ง รั ก

ข้อแรกโดนมาแล้ว หึหึ
ข้อ6 **งอกแล้ว ^^

ข้อ9 **งั้นคงตายนานแล้ว-*-
ข้อ11 **ชี้ประจำ นิ้วขาดด้วย เพราะกัดมากเกิน -*-

20 ** ไม่จริง!!!~ ผู้หญิงด่าแปลว่า ไปตายซะ -0-"
avatar
แพรวแคล้วคลาด
Member Lv.2
Member Lv.2

จำนวนข้อความ : 228
EP Point : 236
ระดับชื่อเสียง : 2
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-08-02
Age : 21
ที่อยู่ : ใต้พานลอย
EP-Pets : หมู

View user profile http://www.facebook.com/praewkung

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by ijome.z on Tue Dec 22, 2009 5:38 am

โหดร้ายย = =

เวป นี้ พอ มอ สอง หาย มอ หนึ่ง เพียบ

ตอนมีมอสอง มอหนึ่ง มีแต่แอมิน ,
avatar
ijome.z
Global Moderator
Global Moderator

จำนวนข้อความ : 718
EP Point : 10778
ระดับชื่อเสียง : -1
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-08
Age : 22
ที่อยู่ : บ้านบนดิน
เหรียญเกียรติยศ :
EP-Pets : ยังไม่มีสัตว์เลี้ยง

View user profile http://jome.org

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by ThePhilip on Tue Dec 22, 2009 5:31 pm

Jomiiz-x07 wrote:โหดร้ายย = =

เวป นี้ พอ มอ สอง หาย มอ หนึ่ง เพียบ

ตอนมีมอสอง มอหนึ่ง มีแต่แอมิน ,

น้องก็ม.1 Surprised
++++I'm M.2 student English Programme Benjamarachutit School Academic Year 2010++++
avatar
ThePhilip
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 198
EP Point : 233
ระดับชื่อเสียง : 2
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-07-24
Age : 21
ที่อยู่ : ที่นั่นแหละ~
EP-Pets : สุนัข

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by oOBLGM&Mrs_CowiizzOo on Tue Dec 22, 2009 5:52 pm

อยู่ม.2 เอ่อ..ลืมบอกไป ไอ้ข้างบนอ่ะ=_=!!..เป็นเรื่องแปลกที่เราชอบเข้าใจกันตอนเด็กๆอ่ะนะ!!
>>Do everything by yourself<<

images by uppicweb.com
avatar
oOBLGM&Mrs_CowiizzOo
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 356
EP Point : 658
ระดับชื่อเสียง : 4
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-19
Age : 22
ที่อยู่ : My nice house &amp;amp;amp; Nitipisan house
EP-Pets : หมู

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by ijome.z on Tue Dec 22, 2009 8:08 pm

55 ตั้งทู็อะไร มีสาระ ๆ กัน หน่อยดีมะอะขอความเห็นหน่อยจาหามาลง
avatar
ijome.z
Global Moderator
Global Moderator

จำนวนข้อความ : 718
EP Point : 10778
ระดับชื่อเสียง : -1
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-08
Age : 22
ที่อยู่ : บ้านบนดิน
เหรียญเกียรติยศ :
EP-Pets : ยังไม่มีสัตว์เลี้ยง

View user profile http://jome.org

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by oOBLGM&Mrs_CowiizzOo on Wed Dec 23, 2009 7:44 pm

ก็ดีนะ..อย่างวันหยุดนี้จะไปบึ้มบ้านอาจารย์คนไหนดีอย่างงี้!?

(ให้การบ้านเยอะเกิ๊น!!แต่ละคน=_=!)
>>Do everything by yourself<<

images by uppicweb.com
avatar
oOBLGM&Mrs_CowiizzOo
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 356
EP Point : 658
ระดับชื่อเสียง : 4
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-19
Age : 22
ที่อยู่ : My nice house &amp;amp;amp; Nitipisan house
EP-Pets : หมู

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by PooH_PooH on Sat Jan 23, 2010 10:06 pm

โอ Shocked
avatar
PooH_PooH
Member Lv.3
Member Lv.3

จำนวนข้อความ : 316
EP Point : 328
ระดับชื่อเสียง : 0
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-07-22
Age : 22
ที่อยู่ : ทีไหนก้อได้ที่อยู่แล้วไม่ตาย
EP-Pets : หมู

View user profile http://pumipat555ze.hi5.com

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by Nicky on Fri Feb 19, 2010 7:43 pm

ตกใจไร?
avatar
Nicky
Member Lv.7
Member Lv.7

จำนวนข้อความ : 688
EP Point : 726
ระดับชื่อเสียง : 4
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-07-22
Age : 21
ที่อยู่ : อยู่บ้าน
EP-Pets : เสือ

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by HEWHEW on Fri Feb 19, 2010 10:03 pm

พี่โหดร้าายยยย

อย่ามาบึ้มบ้านแม่หนูน้าาา Smile
avatar
HEWHEW
Super Member
Super Member

จำนวนข้อความ : 4152
EP Point : 4215
ระดับชื่อเสียง : 13
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-05
Age : 21
ที่อยู่ : พระราชวัง
EP-Pets : ลา

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by oOBLGM&Mrs_CowiizzOo on Sat Apr 24, 2010 9:12 am

โหดร้ายแล้วไงหล่ะจ้ะน้อง น้องก็เห็นด้วยใช่ม๊า
>>Do everything by yourself<<

images by uppicweb.com
avatar
oOBLGM&Mrs_CowiizzOo
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 356
EP Point : 658
ระดับชื่อเสียง : 4
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-19
Age : 22
ที่อยู่ : My nice house &amp;amp;amp; Nitipisan house
EP-Pets : หมู

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by admin on Sat Apr 24, 2010 1:15 pm

oOBLGM&Mrs_CowiizzOo wrote:ก็ดีนะ..อย่างวันหยุดนี้จะไปบึ้มบ้านอาจารย์คนไหนดีอย่างงี้!?

(ให้การบ้านเยอะเกิ๊น!!แต่ละคน=_=!)

Shocked Shocked
-------------------->>>>ติดต่อ Admin กรุณา PM เท่านั้น


avatar
admin
Adminstrator
Adminstrator

จำนวนข้อความ : 2357
EP Point : 5013829
ระดับชื่อเสียง : 42
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-07-20
Age : 21
ที่อยู่ : อยู่ในใจเธอนั้นแหละ
เหรียญเกียรติยศ : เหรียญเกียรติยศ
EP-Pets : ไก่

View user profile http://www.epbenjamaclub.com

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by CHATting2u on Sat Apr 24, 2010 4:12 pm

อิอิ
ดีคร้าบ
avatar
CHATting2u
Member Lv.9
Member Lv.9

จำนวนข้อความ : 1868
EP Point : 1887
ระดับชื่อเสียง : 1
สมัครเมื่อวันที่ : 2010-04-02
Age : 21
ที่อยู่ : 1/13 S.Talad Mae-Payom T.Posadet A.Mueng P.Nakhon Si Thammarat 80000
EP-Pets : แพนด้า

View user profile http://chatting2u.hi5.com

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by `xoxo.|.(เอ็มพี?) on Sat Apr 24, 2010 9:13 pm

ขอเพิ่ม ๆ
เชื่อว่าคนที่ยืนบรรไดเลื่อนขั้นเดียวกันจะเเย่งแฟนกัน !
ใครเคยได้ยินมั้งอ่ะ ?

` SHINee 샤이니 Back ; `ลีจินกิลีแทมินคิมจงฮยอนชเวมินโฮคิมคิบอม.
avatar
`xoxo.|.(เอ็มพี?)
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 961
EP Point : 985
ระดับชื่อเสียง : 6
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-18
Age : 23
ที่อยู่ : บ้านวิเศษแก้ว ;D
EP-Pets : ไก่

View user profile http://www.epbenjamaclub.com/forum-f63/topic-t547.htm

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by Tien'' on Sat Apr 24, 2010 9:15 pm

maprang : ) wrote:ขอเพิ่ม ๆ
เชื่อว่าคนที่ยืนบรรไดเลื่อนขั้นเดียวกันจะเเย่งแฟนกัน !
ใครเคยได้ยินมั้งอ่ะ ?

ไม่ๆ
avatar
Tien''
Member Lv.10
Member Lv.10

จำนวนข้อความ : 2524
EP Point : 2548
ระดับชื่อเสียง : 6
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-11-07
Age : 21

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by `xoxo.|.(เอ็มพี?) on Sat Apr 24, 2010 10:21 pm

In wrote:
maprang : ) wrote:ขอเพิ่ม ๆ
เชื่อว่าคนที่ยืนบรรไดเลื่อนขั้นเดียวกันจะเเย่งแฟนกัน !
ใครเคยได้ยินมั้งอ่ะ ?

ไม่ๆ

แป้ก ซะงั้น tt'

` SHINee 샤이니 Back ; `ลีจินกิลีแทมินคิมจงฮยอนชเวมินโฮคิมคิบอม.
avatar
`xoxo.|.(เอ็มพี?)
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 961
EP Point : 985
ระดับชื่อเสียง : 6
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-18
Age : 23
ที่อยู่ : บ้านวิเศษแก้ว ;D
EP-Pets : ไก่

View user profile http://www.epbenjamaclub.com/forum-f63/topic-t547.htm

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by CHATting2u on Sun Apr 25, 2010 12:31 pm

อิอิ
สวัสดีคร้าบ
พี่มะปราง
avatar
CHATting2u
Member Lv.9
Member Lv.9

จำนวนข้อความ : 1868
EP Point : 1887
ระดับชื่อเสียง : 1
สมัครเมื่อวันที่ : 2010-04-02
Age : 21
ที่อยู่ : 1/13 S.Talad Mae-Payom T.Posadet A.Mueng P.Nakhon Si Thammarat 80000
EP-Pets : แพนด้า

View user profile http://chatting2u.hi5.com

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by oOBLGM&Mrs_CowiizzOo on Sun Apr 25, 2010 7:14 pm

ปรางๆ เรื่องบันได้ที่แกว่าอ่ะ..

มันคุ้นๆว่ะ..แกลองดูที่บอร์ดอีพีซิ..รูปชั้นกะแกอ่ะเจ่อ..ยืนบรรไดเลื่อนขั้นเดียวกันเลยนะ..เห็นมะๆ

อ้อ..อีกอย่างแปร๋ง.. เราก็เคยยืนขั้นเดียวกันกะผู้ชายอ่ะ(ปล.พ่อ)..แบบนี้จะแย่งแฟนกันมั๊ยเอ่ย!? ติ๊กต่อกๆ
>>Do everything by yourself<<

images by uppicweb.com
avatar
oOBLGM&Mrs_CowiizzOo
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 356
EP Point : 658
ระดับชื่อเสียง : 4
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-19
Age : 22
ที่อยู่ : My nice house &amp;amp;amp; Nitipisan house
EP-Pets : หมู

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by HEWHEW on Sun Apr 25, 2010 7:22 pm

ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะค่ะ
avatar
HEWHEW
Super Member
Super Member

จำนวนข้อความ : 4152
EP Point : 4215
ระดับชื่อเสียง : 13
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-05
Age : 21
ที่อยู่ : พระราชวัง
EP-Pets : ลา

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by oOBLGM&Mrs_CowiizzOo on Sun Apr 25, 2010 7:36 pm

อืมๆ..ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
>>Do everything by yourself<<

images by uppicweb.com
avatar
oOBLGM&Mrs_CowiizzOo
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 356
EP Point : 658
ระดับชื่อเสียง : 4
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-19
Age : 22
ที่อยู่ : My nice house &amp;amp;amp; Nitipisan house
EP-Pets : หมู

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by `xoxo.|.(เอ็มพี?) on Sun Apr 25, 2010 8:44 pm

chatting2u wrote:อิอิ
สวัสดีคร้าบ
พี่มะปราง

ดีคะ น้องชัช :)

` SHINee 샤이니 Back ; `ลีจินกิลีแทมินคิมจงฮยอนชเวมินโฮคิมคิบอม.
avatar
`xoxo.|.(เอ็มพี?)
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 961
EP Point : 985
ระดับชื่อเสียง : 6
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-18
Age : 23
ที่อยู่ : บ้านวิเศษแก้ว ;D
EP-Pets : ไก่

View user profile http://www.epbenjamaclub.com/forum-f63/topic-t547.htm

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by `xoxo.|.(เอ็มพี?) on Sun Apr 25, 2010 8:47 pm

ก็บอกแล้วไงมัน แป้กอ่ะ tt'
ชั้นก็ไม่รู้ว่าได้ยินมาจากไหนอะ่ ลองถามธัญดู ชั้นว่ามันน่าจะเคยได้ยินนะ

` SHINee 샤이니 Back ; `ลีจินกิลีแทมินคิมจงฮยอนชเวมินโฮคิมคิบอม.
avatar
`xoxo.|.(เอ็มพี?)
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 961
EP Point : 985
ระดับชื่อเสียง : 6
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-18
Age : 23
ที่อยู่ : บ้านวิเศษแก้ว ;D
EP-Pets : ไก่

View user profile http://www.epbenjamaclub.com/forum-f63/topic-t547.htm

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by CHATting2u on Mon Apr 26, 2010 6:36 pm

อิอิ
avatar
CHATting2u
Member Lv.9
Member Lv.9

จำนวนข้อความ : 1868
EP Point : 1887
ระดับชื่อเสียง : 1
สมัครเมื่อวันที่ : 2010-04-02
Age : 21
ที่อยู่ : 1/13 S.Talad Mae-Payom T.Posadet A.Mueng P.Nakhon Si Thammarat 80000
EP-Pets : แพนด้า

View user profile http://chatting2u.hi5.com

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by CHATting2u on Mon Apr 26, 2010 6:36 pm

ใครเ้นี่ย
ขยันเ้นท์โคตร
avatar
CHATting2u
Member Lv.9
Member Lv.9

จำนวนข้อความ : 1868
EP Point : 1887
ระดับชื่อเสียง : 1
สมัครเมื่อวันที่ : 2010-04-02
Age : 21
ที่อยู่ : 1/13 S.Talad Mae-Payom T.Posadet A.Mueng P.Nakhon Si Thammarat 80000
EP-Pets : แพนด้า

View user profile http://chatting2u.hi5.com

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by oOBLGM&Mrs_CowiizzOo on Tue Apr 27, 2010 5:24 pm

เหรอๆ..ธัญอยู่หนายยยย ขุดทู้นี้หน่อย..คร้านพิมพ์..

มาตอบหน่อยยย++++
>>Do everything by yourself<<

images by uppicweb.com
avatar
oOBLGM&Mrs_CowiizzOo
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 356
EP Point : 658
ระดับชื่อเสียง : 4
สมัครเมื่อวันที่ : 2009-09-19
Age : 22
ที่อยู่ : My nice house &amp;amp;amp; Nitipisan house
EP-Pets : หมู

View user profile

Back to top Go down

Re: 20 ความเชื่อเรื่องแปลกๆ

Post by CHATting2u on Tue Apr 27, 2010 6:52 pm

สวัสดีคร้าบ
นี่พี่
พี่เป็นใครอ่ะนิ
avatar
CHATting2u
Member Lv.9
Member Lv.9

จำนวนข้อความ : 1868
EP Point : 1887
ระดับชื่อเสียง : 1
สมัครเมื่อวันที่ : 2010-04-02
Age : 21
ที่อยู่ : 1/13 S.Talad Mae-Payom T.Posadet A.Mueng P.Nakhon Si Thammarat 80000
EP-Pets : แพนด้า

View user profile http://chatting2u.hi5.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum